Türk Bilim Adamı (980-1037) 

Birçok bilim dalıyla ilgilenen İbn-i Sina özellikle tıp alanında verdiği eserlerle tanınmaktadır. İbn-i Sina Batıda “Avicenna” adıyla bilinir. Avicenna’nın yazdığı el-Kanun-u Fit Tıb adlı eser 17. yüzyıl ortalarına kadar Avrupa üniversitelerinde temel tıp alanında 700 yıl boyunca okutularak sadece yaşadığı dönemi değil kendisinden sonraki yüzlerce yılı da aydınlatmıştır. 

Eserlerinde hastalık yapıcı ancak gözle görülmeyen canlılardan yani mikroplardan bahsetmiştir. Mikroskobun olmadığı bir dönemde mikroplardan bahsedecek kadar zamanının çok ötesinde bir öngörüye sahip, cesur, idealist bir hekim olan Avicenna tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır.