Üyelik Bilgileri
Üye numarasını veya ismini yazarak sponsorunuzu bulabilirsiniz.
Sponsor İsmi/Numarası Sponsor Üye Bul
Adınız Soyadınız / Ünvan
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Eposta Adresiniz
Kullanıcı Adı (isteğe bağlı)
Şifre
Şifre Tekrar
TC Kimlik No
İletişim Bilgileri
Ülke
Şehir
Şehir (Diğer)
İlçe il seçin
İlçe Diğer
Mahalle/Köy ilçe seçin
Mahalle (Diğer)
Adres
Telefon Numaranız
Cep Telefonu Numaranız
Sözleşme
Üyelik Sözleşmesi

SERBEST SATICI PROJESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

       

Bu sözleşme, Hekimce Farma Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti. (Serbest Satıcı) ile Üye arasında yapılmıştır ve aşağıdaki şartlar kabul edilmiştir. Üyenin yaptığı başvuru Serbest Satıcı Sistemi tarafından kabul edildiği andan itibaren, üye aşağıda maddeler halinde belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

 

1.Üye, www.serbestsatici.com adresi üzerinden üyelik formunu doldururken verdiği bilgilerin doğruluğunu ve 18 yaşını doldurmuş olduğunu kabul ve taahhüt eder. Zira 18 yaşından küçüklerin sistemimize üyeliği kabul edilmez.

2.Üye, Serbest Satıcı sistemini en iyi şekilde temsil etmeyi kabul eder.

3.Üye ve Alt üye kendi adına ve hesabına bağımsız faaliyet yürütür. Faaliyeti ve faaliyetten elde edeceği gelir nedeni ile ortaya çıkan hukuksal ve vergisel sorumluluklar kendisine aittir.

4.Anlaşmalı eczane AVİCENNA MERKEZ tarafından sözleşmeler imzalandıktan sonra anlaşma geçerli olur.

5.Üye bu anlaşmayı Serbest Satıcı sistemine yazılı olarak bildirmek suretiyle istediği zaman tek taraflı olarak feshederek, sistemden çıkabilir. Sistemden çıkışı Serbest Satıcı sistemi tarafından onaylanan üyeyi bağlayan maddi veya manevi bir sorumluluk yoktur.

6.Üye, Serbest Satıcı üyesi olan başka bir üyeyi yeniden kayıt açarak, başka isimle veya başka bir suretle kendi altına geçiremez.

. Üye, kendisine tahsis edilen bölgeden sorumludur aynı anda muadil bir firmanın muadil ürünlerini alamaz satamaz pazarlayamaz.

7.Üyenin üyeliği kendi isteği dışında, hiç aktifleşmese bile iptal edilmez. Ancak prim alacakları varsa 3 ay içerisinde mutlaka 1000 TL tutarında ürün satma yükümlülüğü vardır. Eğer 3 ay içerisinde 1000 TL tutarında ürün kendisi satmaz ise üyeliği devam eder ancak alt üyelerden kazandığı primlerini alamaz.

ödemeli ya da priminden kesintili ürün alabilir. Kazanç primi devam eder.

9. Serbest Satıcı sistemi üyeleri teşvik etmek amacı ile kampanyalar ve düzenler ve bunu da aynı şekilde web sitesinden beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dâhilinde Serbest Satıcı sistemi bu ödülleri üyelerine vaat eder.

10.Üye, kullanıcı adı ve şifresini başka kişilere veremez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişilerce kullanımından doğan zarardan Serbest Satıcı sistemi sorumlu tutulamaz.

11.Web sitemiz üzerinden yapılan alışverişte herhangi bir sayfada girilen bütün bilgiler, güvenlik ağı ile şifrelenerek sistemlerimize aktarmakta ve bu sayede dışarıdan bu bilgilerin alınması, okunması ve kullanılması mümkün olmamaktadır. Site içerisinde yapılan işlemler sırasında kaydedilen kişisel verilerinizin korunması için gerekli tüm güvenlik tedbirleri Serbest Satıcı sistemi tarafından alınmaktadır. Kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, kart tipi ve CCV2 güvenlik numarası kesinlikle Serbest Satıcı sistemi personeli tarafından görülememektedir. Ayrıca bu kredi kart numaraları https://www.serbestsatici.com/ tarafından saklanmamaktadır.

12.Satın alınan ürünün ambalajı açılmaksızın, kullanmadan, bozulmasına imkân vermeden ve yeniden satıla bilirliğini etkilemeden teslim tarihinden itibaren (15) gün içinde iade edilebilir. Ancak iade nedeninin ayrıca yazılı olarak bildirilmesi ve ürünle birlikte faturanın da iadesi gerekmektedir. İade edilen ürün yerine bir başka ürün gönderilecek veya ürün bedeli üyenin alacak bakiyesine aktarılacaktır.

13.Üyenin hak ettiği satış ve üyelik primleri ayrı ayrı 100 TL tutarına ulaştıktan sonraki ayın 15’i itibariyle kendisine ödeme yapılır. Üye isterse bu primlerini Serbest Satıcı sistemi alıverişlerinde kullanabilir.

14.Üye, Serbest Satıcı sistemi web sitesinden (www.serbestsatici.com) yayınlanan kural ve kaidelere uymayı kabul eder. Serbest Satıcı sistemi, kanunlardaki veya kendi satış ve pazarlama planlarındaki değişiklikler dolayısı ile gerekli gördüğünde bu kural ve kaidelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin, mail, sms ve internet sitesinde yayınına müteakip üye, işini yeni düzenlemeler uyarınca sürdüreceğini taahhüt eder.

15.Üye, genel ahlak ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çalışmayı kabul eder. Serbest Satıcı sistemi, bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya genel ahlak kurallarının üye tarafından ihlal edildiği kanaatine vardığı takdirde, anlaşmayı herhangi bir ihbar süresi ve tazminat hakkı vermeksizin tek taraflı olarak derhal fesih etme hakkına sahiptir. Serbest Satıcı sistemi feshe esas teşkil eden neden ya da nedenlerden dolayı herhangi bir zarara uğraması durumunda zarar ve ziyanını tazmin etme hakkını saklı tutar.

16. Serbest Satıcı sistemi tarafından Merkez depoya bildirilen siparişlerin üyeye ulaşım süreci 3 gündür. Kargodan kaynaklanan gecikme sebebiyle Serbest Satıcı sistemi sorumluluk kabul etmez. Ayrıca kargo kaynaklı taşımalardan oluşan, ürünün kullanımını ve satılmasını etkileyebilecek herhangi bir deformasyondan Serbest Satıcı sistemi sorumlu tutulamaz. Üye gelen kargoyu kargo görevlisinin nezaretinde açıp kontrol etmek, ürünlerini faturaya göre saymak ve herhangi bir deformasyon sorunuyla karşılaştığında kargo görevlisi ile karşılıklı maddi hasar tutanağı tutmakla yükümlüdür.

17.Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Bu Anlaşma, Üyenin Serbest Satıcı Sistemi’ne üye olup kendisine kullanıcı adı ve şifresi verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere taraflarca kabul edilmiştir

18.üye eczaneden aldığı siparişleri sistemden girer, sistem depoyla irtibatlandırarak bir mâni yoksa onaylar ve eczaneye depo kanalıyla ulaştırır.

19.üyenin eczaneye verilen ürünlerin tahsilatı ve ürünlerin teslimatı firma tarafından koordine edilir.

 

  • ( * ) Doldurulması zorunlu alanlar.
  • Yukarıda belirttiğiniz tüm bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.